Защита на лични данни

Декларация за съгласие с Политиката за поверителност
Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни. В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви?
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уеб сайт или ни изпращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!
Когато направите поръчка през нашия онлайн магазин, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на поръчката Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!
 
Съхраняване на Вашите данни
Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена,телефонен номер, имейл адрес, адрес, пощенски код.
Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на
- обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка),
- куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,
- нашия счетоводител
При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.
Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да се откажете от услугите, които предоставяме и желаете да заличим вашите данни, които съхраняваме, трябва само да ни изпратите имейл на с молба да за изтриване на вашите лични данни и ще получите в отговор протокол за заличаване на данните Ви.

Ако желаете да  получите достъп до съхранените при нас ваши данни е необходимо само да ни изпратите имейл на нашия контактен имейл с молба за предоставяне на съхранените при нас  вашите лични данни и ще получите в отговор протокол с данните Ви.
Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.
Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни .
 

Top