Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

28 Sep 2023

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-1535-C01 „Решения в
областта на информационните и комуникационни технологии и
киберсигурността в малките и средните предприятия “
Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към внедряване на
информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи
повишаване нивото на дигитализация на малките и средните
предприятия (МСП). Предвидено е създаване на онлайн магазин и
маркетинг в социални медии (social media marketing), включително
управление на PPC (pay-per-click) реклама.
Краен получател: М КОМЕРС ИНК. ЕООД
Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно
финансиране.
Начало: 05.06.2023 г.
Край: 05.06.2024 г.

Top